Archiwum kategorii ‘Bez kategorii’

Witam. Przebudowa strony www Sierpeckie ulice.

czwartek, 30 Październik 2014

Dotychczasową stronę opisową przeniesiono na koniec.

Otrzymałem wyniki badań Instytutu Budowy Dróg i Mostów dotycząca zastosowania nowych technologii przy budowie dróg.

Badanie dotyczyło placu przy dworcu kolejowym w Katowicach gdzie występują szkody górnicze i wymagane jest całkowite wytłumienie drgań, osiągnięto to przez zastosowanie maty antywibracyjnej grubości 40mm (dokumentacja dla zainteresowanych do wglądu).

W załączeniu otrzymałem rysunek techniczny drogi, na rysunku.

TECHNOLOGIA INNOWACYJNA

Wobec powyższego chcę zmodyfikować swoje dotychczasowe propozycje dotyczy:

1- Ul. Wojska Polskiego przy zastosowaniu tej technologii na długości Klasztoru położyć matę antywibracyjną która całkowicie rozwiąże problem drgań przy klasztorze i umożliwi dopuszczenie do ruchu samochodów ciężarowych np. do 20 ton. Temat ten należało by wykonać razem z budową kanalizacji.

2- Plac Kardynała Wyszyńskiego zaproponowałem przebudowę placu, po zapoznaniu się z nowymi technologiami proponuje rozszerzenie dotychczasowych propozycji o położenie mat antywibracyjnych na jezdni

Propozycje.

Witam.

środa, 29 Październik 2014

Witam i zachęcam wszystkich do zapoznania się z informacjami poniżej odnośnie ulic Sierpca.

Ruchem drogowym w mieście zainteresowałem się na początku maja 2013 roku jestem mieszkańcem tej gorszej dzielnicy za rzeką we wszystkie dni targowe i w określonych godzinach w dni normalne też są problemy komunikacyjne, ale i w innych częściach miasta też są problemy komunikacyjne.

Opowiada się o obwodnicach ale obwodnic nie ma w żadnych planach państwa, a więc w najbliższych kilku dziesięcioleci nie ma co mówić o obwodnicach dla Sierpca.

Ale obwodnice nie rozwiązują problemów komunikacyjnych w mieście.

Jestem inżynierem chociaż nie drogowcem widzę gdzie jest źle i jak można poprawić istniejącą sytuację przy minimalnych kasztach, wykonanie tych prac wydatnie upłynni ruch w mieście.

Propozycja Węzeł drogowy ul.Wojska Polskiego z ul.Kościuszki – droga krajowa nr 10

wtorek, 28 Październik 2014

Połączenie drogi S 10 z ulicą Wojska Polskiego, proponuje dodatkowy pas do skrętu w prawo (w załączeniu propozycja rozwiązania).

Wersja III

Po zapoznaniu się z najnowszą techniką budowy dróg proponuje dodatkową wersję t.j. przebudowa drogi z wykorzystaniem mat antywibracyjnych, ta technika ma dodatkową cechę – jest dźwiękochłonna. Ta wersja spełnia wymagania, jest na dotychczasowym pasie drogi jest tania (cena 1m2 maty 180 pln).

Uważam że ta propozycja jest najbardziej korzystna.

Proponuje zmiany które polegają na odsunięciu drogi od klasztoru, na tym odcinku poprowadzić drogę typu bajpas do obecnej na odcinku klasztoru, w razie potrzeby zastosować maty tłumiące.

Dotychczasową drogę wykorzystać na parking na potrzeby klasztoru, lub wykonać rewitalizację góry Lorett w miejscu teraz jest droga.

Realizacja tego tematu pozwoliło by puszczenie tą drogą oprócz transportu osobowego, transportu dostawczego, autobusów i transportu towarowego np.: do 18T.

Propozycja Węzeł drogowy ul.Słowackiego – Żwirki Wigury – Jagiełły

wtorek, 28 Październik 2014

Droga jest wykonana bardzo niechlujnie (widać na mapie) składa się z linii prostych łamanych są przewężenia, droga wąska, brak chodników to stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych, po prawej stronie są dwie posesje nr 14 i nr 15 (a zwłaszcza posesje nr 14) niezamieszkane, przejęcie tych nieruchomości umożliwiło by naprawę i poszerzenie drogi na przewężeniach. Należy na odcinku szpital – osiedle Jagiełły, wyznaczyć linie ogrodzeń, chodnika lub pobocza dla pieszych oraz linie drogi. Realizacja tego tematu odciążyła by centrum miasta a mieszkańcy Sierpca za rzeki mieliby łatwiejsze połączenie w godzinach szczytu, dotyczy to transportu osobowego i towarowego.

Propozycja Węzeł drogowy ul.Płocka – Plac Kardynała Wyszyńskiego – ul.11-go Listopada oraz Plac Chopina

wtorek, 28 Październik 2014

Jest to główny węzeł łączący miasto z drogą nr10 i tu są w mieście największe trudności komunikacyjne.

Proponuje rozwiązanie:

Organizacja ruchu typu „Rondo” likwidacja znaków stop, drogi główne to ciąg ulic ul. Płocka, plac kar Wyszyńskiego, ul. 11 Listopada, odpadnie zwiększony hałas i drgania powstający podczas zatrzymywania i ruszania z pod znaku STOP

Jest możliwość w miejscach o największej głośności maty tłumiące drgania i hałas.

(w załączeniu szkice ideowe rozwiązania)

Propozycja zmian skrzyżowania przy poczcie

wtorek, 28 Październik 2014

Skrzyżowanie jest wykonane pod kątem 70 stopni i to jest powodem trudności które mają samochody ciężarowe na tym skrzyżowaniu (w załączeniu szkic z propozycją rozwiązania)

Węzeł drogowy ul.Piastowska z ul.Traugutta

poniedziałek, 27 Październik 2014

Jest to bardzo duże skrzyżowanie wydaje się bezpieczne, niestety na tym skrzyżowaniu jest bardzo dużo wypadków – stłuczek.

Dlatego na tym skrzyżowaniu powinno być rondo, wielkość skrzyżowania jest taka że mieści się na nim rondo wielkości ronda na ul.Płockiej i Świętokrzyskiej.

Realizacja tych propozycji zdywersyfikuje ruch w mieście, odciąży ul. Płocką, Pl. Kar. Wyszyńskiego, 11-go listopada, upłynni ruch samochodowy, stworzy więcej możliwości i pozwoli czekać na obwodnicę lub łącznik, umiejętne rozmowy z właścicielami dróg pozwoli uzyskać środki na realizacje tych celów.

Te propozycje nie zastąpią wcześniejszych projektów nad którymi pracowano ale są niezależne od nich i niezbędne dla właściwego funkcjonowania miasta.

STUDIUM DROGOWE Sierpeckie ulice wg Grabowskiego – Dla ruchu samochodowego w Sierpcu (propozycje autorskie)

wtorek, 13 Maj 2014

Sierpc Listopad Grudzień 2014 r

STUDIUM DROGOWE

Sierpeckie ulice wg Grabowskiego

Dla ruchu samochodowego w Sierpcu

(propozycje autorskie)

Dotyczy infrastruktury drogowej w Sierpcu na grudzień 2014 z uwzględnieniem dyskusji przedwyborczych.

Stan obecny.

Z dyskusji kandydatów na burmistrza wynika że jedynym tematem o którym się mówi jest wyprowadzenie ruchu towarowego z miasta, są dwie propozycje:

1. Łącznik miasta z drogą S10 przez osiedle Witosa

2. Obwodnica Mieszaki-Karolewo

Z dyskusji dowiedzieliśmy się że były opracowane studium drogowe dla jednej i drugiej wersji które kosztowały ok. 0,6 mln PLN, ale nie zrobiono nic aby te zamierzenia zrealizować, tematy te nie są też uwzględnione w żadnych planach państwa. (studium jest niedostępne próbowałem zapoznać się z opracowaniami dotychczasowymi niestety nie było to możliwe).

Z dyskusji odnosiło się wrażenie że brak tych łączników, obwodnicy jest przeszkodą w rozwoju miasta.

Ministerstwo infrastruktury zatwierdziło już plany dotyczące obwodnic które będą budowane w Polsce w najbliższych kilkudziesięciu, nie ma tam Sierpca (i być nie mogło gdy Sierpc nie wystąpi z zapotrzebowaniem na obwodnicę w odpowiednim czasie).

Łącznik z drogą S10 przez osiedle Witosa – budowa może być tylko ze środków własnych.

Były burmistrz w dyskusjach obiecywał że już teraz w ciągu 4-5 lat pobuduje łącznik. miasto pracowało nad tym tematem kilkanaście lat i nawet nie potrafiło odpowiedzieć na pismo ministerstwa infrastruktury o potrzebach miasta na obwodnice. Pracownicy miasta którzy przez kilkanaście lat nić nie zrobili mają nagle np.: przejąć grunty pod łącznik jeżeli nie potrafiono odpowiedzieć ministerstwu. Miasto nie będzie miało środków na taką inwestycję.

Dla miasta potrzeba jak najwięcej połączeń z drogą nr10. Ale obecnie widać że okres sprzyjający do budowy takich tematów się skończył, okoliczne miasta tak podziwiane przez mieszkańców Sierpca właściwie wykorzystały sprzyjający okres a my przespaliśmy ten okres a obecnie plany państwowe zostały zatwierdzone SIERPCA NIE MA W ŻADNYCH PLANACH.

Dlatego nie można czekać w nieskończoność na realizacje tych tematów które i tak nie rozwiązują problemów drogowych miasta.

Z moich obserwacji widzę że nawet realizacja tych zamierzeń nie rozwiążą problemów drogowych miasta.

Ruch tranzytowy przez Sierpc odbywa się drogą nr10, drogi o których się mówi mają obsługiwać transport towarowy Sierpeckich przedsiębiorstw.

Proponuje rozwiązywanie (poprawę) problemów drogowych miasta w miejscach oczywistych dla mieszkańców a nie dostrzeganych przez władze miasta.

Propozycje swoje przekazałem miastu, i radzie miasta 5 maja 2013r, niestety bez odpowiedzi.

Dlatego powtarzam swoje propozycje nowemu kierownictwu miasta, są to małe tematy które mogą być finansowane przy pomocy starostwa (drogi powiatowe), wojewódzkie (drogi wojewódzkie), te propozycje nie mogą kolidować z przewidzianym pracami które mają być wykonane w tym roku.

Nie przeprowadziłem badań natężenia ruchu w mieście, swoje propozycje opieram tak samo jak i inni mieszkańcy Sierpca na obserwacji, widzę jakie są trudności na Sierpeckich ulicach, do swoich pomysłów chcę przekonać władze miasta.

Obecnie cały ruch towarowy i dostawczy jest skierowany w ulicę Płocką, pl. Kar. Wyszyńskiego, ul. 11-go Listopada, w mieście postawiano znaki do 2T tam gdzie były znaki do 3,5 t oraz niechlujnie wykonane węzły drogowe tamują ruch.

Moje propozycje mają na celu dywersyfikacje ruchu samochodowego w mieście i upłynnienie ruchu samochodowego, usunięcie przeszkód hamujących ruch oraz utworzenie dodatkowego połączenia z drogą nr10 dla samochodów dostawczych i średnio ciężarowych, autobusów.

Problemy te dotyczą wszystkich mieszkańców miasta a nawet powiatu.

Najważniejsze dla miasta jest upłynnienie ruchu w następujących miejscach, są to drobne roboty i na pewno miasto jest to w stanie wykonać z zaoszczędzonych funduszy przez prawidłowo wykonane przetargi na pracę które są planowane na ten rok, jednocześnie trzeba zacząć rozmowy z właścicielami dróg (powiat, województwo) aby współfinansowały przy modernizacji ulic tak powiatowych jak i wojewódzkich.

Oto tematy które są najbardziej potrzebne miastu, są to pozycje 1, 2, 3 i 4 realizacja tych tematów upłynni ruch w mieście.

Oto moje propozycje.

1. Przegląd znaków drogowych oraz wyjaśnić dlaczego zmieniono znaki z 3,5T na 2T i skierowano cały transport dostawczy w ul. Płocką co zwiększyło utrudnienia komunikacyjne w mieście, i tam gdzie można powrócić do dawnych znaków to trzeba to zrobić.

Przegląd dróg. Tam gdzie można zastosować dodatkowy pas do skrętu w lewo lub w prawo, dokonać w mieście przeglądu przejść dla pieszych, oraz miejsce zasłaniające skrzyżowania przez znaki, zarośla, ogrodzenia trwałe zasłaniające skrzyżowania i stwarzające niebezpieczeństwo.

Węzły i ciągi drogowe: